INFO

uprava + zakoni

Otok Vis je dio Republike Hrvatske, s dva sezonska pomorska granična prijelaza. Na državnoj razini za otoke se brine Uprava za otočni i područni razvoj pri Ministarstvu obnove, javnih radova i iseljeništva.
Otok Vis teritorijalno i upravno spada u Županiju Splitsko-dalmatinsku, a sam otok je podijeljen na dvije općine, Vis i Komižu. Komiža je teritorijalno najveća općina u RH, zbog velike morske površine koju obuhvaća, a koja se proteže na zapad do Jabuke i na jug sve do Palagruže.
Upravne funkcije u općinama obnašaju gradsko vijeće grada Visa i gradsko vijeće grada Komiže.
Najzastupljenije političke stranke na otoku su: HSS, HDZ, HSP, SDP...

relevantni zakoni Republike Hrvatske


komunalije

Otok ima tri izvora pitke vode koji ljeti uglavnom presušuju, ali obilje postojećih cisterni na otoku bi uz bolju organizaciju i neke zahvate u vodovodnu infrastrukturu (planirano priključivanje novootkrivenog izvora na vodovodnu mrežu i gradnja vodospremnika u Visu) moglo riješiti problem nestašice vode.
Kanalizacijom su opremljeni samo Vis i Komiža, dok ostala naselja rješavaju problem izgradnjom septičkih jama. Struju imaju sva živuća naselja na otoku, s tim da se u ljetnim mjesecima (sezona) zna desiti pad napona i tada se možete javiti uredu HEP-a u Visu koji će vam reći da se malo strpite jer je to normalno.
Otok je spojen na srednjedalmatinsku elektro-mrežu samo jednim 30kV kablom preko otoka Hvara.
Smeće zbrinjava JKP Komiža, i to odlaganjem na divlji deponij na zapadnoj obali otoka, južno od Komiže. Drugi, jednako lijep (površinom možda i veći) takav deponij nalazi se u brdu sjeveroistočno od grada Visa, na putu prema ruševini tvrđave Wellington te time na osebujan način pridonosi razvoju kulturnog turizma. Novim prostornim planom predviđen je deponij južno od Podšpilja.


valuta + banka

Kuna (1 kuna = 100 lipa). U upotrebi su kovanice od
1, 2, 5, 10, 20, 50 lipa i 1, 2 i 5 kuna i novčanice od
5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000 kuna. Devize se mijenjaju u bankama, mjenjačnicama, poštama te u većini turističkih agencija, hotela i kampova, a u euročekovi samo u banakama. Banke su otvorene od 7 do 19 sati, subotom do 13 sati. Dežurne banke u većim gradovima rade i nedjeljom.

 


pošta + telefon

Poštanski uredi postoje u Podšpilju, Komiži i Visu. Telefonske govornice primaju kartice, koje možete kupiti u poštanskim uredima, novinskim kioscima i tobacco shopovima.


vatrogasci

Na otoku djeluju dva dobrovoljna vatrogasna društva, DVD Vis i DVD Komiža, koji su poznati po svojoj efikasnosti u suzbijanju požara i ekološkoj svijesti.


zdravstvo

Zdravstvene usluge pružaju se u Komiži i Visu (moguć je i kontakt mobitelom za hitne slučajeve), a pogotovo je interesantan zubar čije osebujne preventivne metode održavaju zube otočke djece vrlo zdravima.
Veterinar u Visu brine o svoj živadi na otoku.


policija + sudstvo

Prekršajni sud u Visu kao i policijska ispostava Vis županije Splitsko-dalmatinske nadležni su i za općinu Komiža, dok se za krivična djela svim otočanima sudi u Splitu. Policijski gliser Sveti Mihovil poznat je po svom predanom radu na sprečavanju svakodnevne pljačke hrvatskog ribljeg bogatstva od talijanskih koća, te ima dug popis zaplijenjenih brodova uhvaćenih u hrvatskim teritorijalnim vodama.


pomorstvo + promet

doći do Visa moguće je:

IZ SPLITA (Hrvatska)

> trajektom - "Jadrolinija"

 • vožnja trajektima:
  "Bartol Kašić", "Veljun", "Lastovo"
 • trajanje puta: 3 sata
  (3 i po ako se staje na Hvaru)
 • red plovidbe - cijena putne karte
 • u Splitu se putne karte kupuju u zgradi trajektnog terminala na šalterima Jadrolinije i u dva kioska prije ulaska u trajektnu luku
 • u Visu se karte kupuju u agenciji Jadrolinije
 • za lokalne trajektne linije nemoguće je rezervirati karte; u vrijeme ljetne sezone znaju biti gužve za one koji su došli sa automobilima pa preporučujemo dolazak min. 1 sat ranije na ukrcaj
 • plaćanje karata moguće je gotovinom, čekovima ili svim vrstama kreditnih kartica

> katamaranom - "SEM marina"

 • vožnja katamaranima "Komiža" ili "For"
 • trajanje puta 1 h i 30 min
 • samo prijevoz putnika (ne i vozila)
 • red plovidbe - cijena putne karte
 • putne karte moguće je kupiti na katamaranu i u kiosku SEM-a na ulasku u trajektnu luku Split
 • katamaran iz Splita stoji ispred Lučke kapetanije, a iz Visa kreće iz trajektnog pristaništa

IZ RIJEKE (Hrvatska)*

> trajektom - "Jadrolinija"

IZ DUBROVNIKA (Hrvatska)*

> trajektom - "Jadrolinija"

IZ ANCONE (Italija)*

> trajektom - "SEM marina"

 • vožnja trajektima "Split 1700" i "Kraljica mira"
 • red plovidbe
 • cijene putnih karata i mogućnost rezervacije karata pogledajte na stranicama SEM Marine

IZ PESCARE ili GIULIANOVE (Italija)*

> katamaranom - "SNAV"

 

* voze samo u ljetnoj sezoni (od lipnja do rujna)

 

> vlastitim brodom

 

putovati po Hrvatskoj moguće je:

automobilom ; autobusom ; vlakom ; avionom

 

prijevoz po otoku

 • Vis i Komiža povezani su dvjema cestama, starom, dugom 21 km, koja prolazi kroz središnji dio otoka i povezuje sva naselja, i novom, dugom 9 km
 • od Visa do Komiže možete doći i autobusom poduzeća JKP-Komiža ili taxijem (putnički kombi);
 • u Visu je jedina benzinska crpka na otoku ("INA")-opskrbljena je svim vrstama naftnih derivata - izvan sezone radi dvokratno (7-12 i 17-19 h),
  a u sezoni je otvorena od 7 do 21h
  tel. broj: 021 711 176
 • na otoku se mogu iznajmiti bicikli i motocikli (skuteri)
 • automobil nije moguće iznajmiti

 

pomorstvo

Lučka kapetanija-ispostava Vis i lučka kapetanija-ispostava Komiža brinu se o vama dok plovite nemirnim vodama viškog akvatorija te jedva čekaju da se neki neoprezni "moreplovac" naivno nasuče na neku siku ili krivo procijeni nadolazeću neveru. Tada hitaju da ga spase od hladnih dubina.
Osim spašavanja, u nadležnost lučkog kapetana ulazi i bavljenje svim inspekcijskim poslovima na moru i u matičnoj luci, kao i administrativnim poslovima koji se tiču međudržavnih graničnih prijelaza (i Vis i Komiža).
O održavanju luka i svjetionika brine se poduzeće Plovput , a pomorske karte, peljar i ostale nautičke publikacije izdaje Državni hidrografski institut.

 

 


mediji + veze

Čita se uglavnom SLOBODNA DALMACIJA, dnevni list tiskan u Splitu, koji, kao i sve ostalo, stiže trajektom. Najživlji otočki medij je telefon, kojim se informacije prenose nevjerojatnom brzinom u svim smjerovima...

Tu su i pokretne brodske radio stanice, neizostavna oprema svakog ozbiljnijeg ribara i moreplovca. Domaći radio je Nautic radio Vis.


zaštita prirode

Za predlaganje i provođenje propisa o zaštiti prirode i okoliša nadležno je Ministarstvo zaštite okoliša i prostornog uređenja

Konvencija o biološkoj raznolikosti


ZAKON O ZAŠTITI PRIRODE propisuje dijelove prirode koji su od interesa za Republiku Hrvatsku i imaju osobitu zaštitu. Zbog osobite zaštite mora i priobalja navode se:

VIS - šire područje viške luke i sjeveroistočni dio otoka Visa do uvale Zaglav, sa svim otočićima i hridima pred obalom
BIŠEVO - morski pojas širine 300 m od obale otoka
PALAGRUŽA - morski pojas širine 300 m oko cijele otočne skupine uključivo pličine Pupak i Bačva
BRUSNIK - morski pojas širine 300 m oko otoka
JABUKA - morski pojas širine 300 m oko otoka

neke zaštićene morske životinje:
školjka plemenita periska (pinna nobilis)
puž triton (charonia tritonis)
puž bačvaš (tonna galea)
puž prugasta mitra (mitra zonata)
pjegava crvenokrpica (elaphe situla)
glavata želva (caretta caretta)
golema želva (chelonia mydas)
mrki sokol (falco eleonorae)
sredozemna medvjedica (monachus monachus)
dobri dupin (tursiops truncatus)
obični dupin (delphinus delphis)

neke zaštićeni krajolici i spilje:
Modra spilja na Biševu - spomenik prirode
Medvidina spilja na Biševu - spomenik prirode
Zelena spilja na otočiću Ravnik - spomenik prirode
uvala Stiniva - značajni krajolik
Titova spilja - spomen područje

 


kulturna baština

knjižnice ; muzeji


turizam mix

 

Turizam s razumijevanjem

 


događaji + projekti

otokultivator ; easa 2002 senses ; litkon

grupa sredozemna medvjedica ; projekt issa

ribarska fešta ; viške glazbene večeri

paravis ; unesco - semep

ars halieutica ; viška kazališna družina