SEM-marina - red plovidbe 2002

Vis - Split


polazak iz Splita za Vis - svaki dan u 18:00

polazak iz Visa za Split - svaki dan u 07:00

cijena putne karte (u jednom smjeru)
pješak - cca
20 kn